Qılınmayan namazın qəzasını qəza namazı qılmadan necə təlafi etmək olar?