Müsəlmanlara qarşı kafirlərə kömək etmək adamı dindən çıxarar?