Allah, yaratmış olduğu məxluqları ilə müqayisə edilə bilər?