Allahın hərəkəti adları hansılardır, nümunə verə bilərsiniz?