Allahın sifətlərinin hər şeyi əhatə etdiyini necə anlaya bilərik?