Bəzi kəslər, Allaha inanma ehtiyacının insanın aciz bir varlıq olmasından və sığınma ehtiyacı duymasından qaynaqlandığını iddia edir və tərs bir qiymətləndirmə ilə haqq dinləri inkar yoluna aparırlar. Bu iddiaya qarşı nə deyərsiniz?