Tək olan Allah eyni anda hər şeyi necə bilər və edər?