"Hər şeyin hökmdarlığı Allahın əlindədir." ayəsi necə başa düşülməlidir?