Məhəbbətullah nədir? İnsan kimə, hansı ölçüdə məhəbbət edəcək?