Ürəkdə Allah sevgisi və qorxusu necə qurulmalıdır?