Allah hər şeyi əvvəldən bildiyi halda, bəzi ayələrdəki “li ya’ləmə=bilsin deyə” ifadəsinin hikməti nədir?