Determinizm düşüncəsini Allaha iman əqidəsilə əlaqəli dəyərləndirmə bilərik?