Etdiyimiz günahlara görə Allahın bizə olan sevgisi azalırmı?