Heç bir şey yaradılmadan, insanlar və cinlər yaradılmazdan əvvəl Allahın adlarının təzahürü necə idi?