Hər saniyə Rəbbimizin qəlbimizə yetmiş dəfə və ya üç yüz altmış dəfə nəzər saldığı ilə bağlı rəvayət var?