İslam alimlərinin “Allah yaratdığının xaricindədir” kimi bir ifadələri var?