Uca Allaha nəşə, sevinc, fərəh, məmnunluq kimi adları aid edə bilərik? Allah mərhəmətlidir, dediyimiz kimi, Allah sevinclidir, məmnundur... deyilə bilər?