Varlıq qanunları çərçivəsində Allahın yaxşılıq və başqa sifətləri dərk edilə bilər?