Ruhların, əvvəldə Allaha söz vermələri necə olmuşdur?