Ruhlar aləmi nə vaxt yaradılmışdır? Ruhlar bədənlərdən əvvəl yaradılmışdır?