Cinsiyyət nədir? Onu necə qiymətləndirmək lazımdır?