Aləmin yaradılmış olduğu, cisimlərin hərəkət və hərəkətsizliklərindən aydın olur. Cisimlər cansızkən yaradılmış olduqları şübhəsiz. Yaxşı canlı varlıqlar üçün də bu hal və hərəkətsizlik halları onların yaradılmış olduğuna bir dəlildir?