Allah hər şeyi əvvəldən yaratdı? Yoxsa hələ yaratmaqdadır?