İslamın iki dünyanın da səadətini təmin etdiyi ifadə edilir. Müsəlmanların əksəriyyətinin kasıb və möhtac olmasına nə məna verəcəyik?