Qəbirə qarşı dua etmək və o qəbirdə yatan şəxsdən şəfaət gözləmək şirkdir?