İslamiyyətdəki məzhəblərin fərqli meydana gəlişinin hikməti nədir?