İslamın köməkləşməyə verdiyi əhəmiyyət haqqında bir az məlumat verərsiniz?