Tabutu səkinə və onu gün işığına çıxaracaq Hz. Mehdi haqqında.