İslam dinindəki qadağanlar, o biri dinlər üçün də etibarlıdır? Müsəlman olmayanlar, İslamın hökmlərindən məsuldur?