Qurani Kərimdə "Ürəklər ancaq Allahın zikri ilə rahat olar." buyurulmaqdadır. Zikirdən dedikdə nəzərdə tutulan nədir? Ürəyi necə rahat edər ?