Botanika alimləri, bioloqlar və digər elm adamları həyatın qaynağı haqqında çox şey söyləyə bilmirlər. Mövzuya dini yöndən necə baxa bilərik?