Uhud döyüşündə müsəlmanların məğlub olmasının səbəb və hikmətləri nələrdir?