Hz. Əlinin, onu sevənlərin namazlarını qıldığı deyilir. Bununun həqiqi bir yönü var?