Yıxılan bir məscidin yeri məsciddən başqa bir məqsəd üçün istifadə edilə bilər?