Hz. Adəmə səcdə əmri gəldiyində şeytanın davranışı necə olmuşdur ? Yaradılış cəhətdən şeytanla mələklər arasında necə bir münasibət vardır?