Peyğəmbərimizin təbliğ və nəsihət üslubu necə idi?