“Neandertallar insanın meymunabənzər əcdadıdır” iddiası tamamilə saxtakarlıqdır.