-İrqini inkar edən bizdən deyil- hədisdir? Hədis isə necə anlamalıyıq?