Suyun axıcılıq qabiliyyəti həyatimiz üçün ən uyğun şəkildə yaradılıb.