Bəzi Hədislərdə qiyamət günü nəbilərin və şəhidlərin qibtə edəcəyi kəslərdən danışılır. Bunların xüsusiyyətləri nələrdir?