Boşanmalarda uşaqların himayəsi, şəriətə görə, kimə aiddir? Əgər qadının ilk əri vəfat edərsə, ərindən qalan uşaqlara baxmaq məsuliyyəti varmıdır?