"Türklər Tanrının qırmancıdır." deyə bir hədis vardır?