Teşehhüdde (tahiyyatta) barmaqlar necə tutulmalıdır? İşarə barmağını nə vaxt qaldırmaq lazımdır?