İslamda cümə günü nədən çox qiymətlidir? Cümə gününün əhəmiyyəti nədir?