"Hər istədiyini yeməyin israf olaraq yetər." mənasını verən bir hədisi şərif varmıdır? Varsa maddi imkanları olan insanların canının istədiyi şeyləri sağlamlığına zərər verməyəcək şəkildə doyana qədər yeməsi israfdırmı?