Doğru məlumat haqqında Qəzali və Bədiüzzamanın düşüncələri nələrdir?