Bütün canlıların cüt yaradıldığı ifadə edildiyi halda, tək hüceyrəli hermafrodit canlıların varlığını necə düşünməliyik? Bu canlılar onsuz da öz bünyəsində, daxilində dişilik və erkəkliyi saxladığı şəklindəmi şərh edilməli?..