Andını pozan birisi nə etməli ? Bunun kəffarəsi necə ödənilir ?