Oxumaq üçün başını açmaq zərurəti haramı halal edər qisiminə girər mi?