Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) üçün istifadə edilən "pak neseb" nə mənanı verməkdədir?